De Wijkse Loods

De Wijkse Loods in de gemeente Wijk bij Duurstede  richt zich op maatschappelijke participatie en het ontwikkelen van de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen mensen in deze gemeente.

Naar aanleiding van diverse maatschappelijke ontwikkelingen is De Wijkse Loods ontstaan. Op verschillende beleidsterreinen zoals arbeid, (jeugd)zorg, welzijn, AWBZ begeleiding en onderwijs zijn grote veranderingen gaande. Er vindt een omslag plaats van claim- en aanbodgericht werken (voorzieningen en hulpmiddelen) naar vraag- en resultaatgericht werken (participatie en zelfredzaamheid). In de werkwijze van De Wijkse Loods gaat men uit van de behoeften van de ‘deelnemer’ waarbij eigen verantwoordelijkheid en eigen regie leidend zijn. De professionele hulp is hieraan ondersteunend.

Er wordt heel bewust gesproken over ‘deelnemer’ in plaats van cliënt of zorgvrager. Aangezien bij De Wijkse Loods de mogelijkheden en niet  de onmogelijkheden van de deelnemer voorop staan. De deelnemers voor de Wijkse Loods worden geïndiceerd voor begeleiding in een groep(dagbesteding) of voor individuele begeleiding.

Onder de overkoepelende naam De Wijkse Loods vallen inmiddels twee initiatieven. De Wijkse Loods / De Boeg: buitenschoolse opvang en logeerhuis en De Wijkse Loods / Voor elkaar!: tweedehands hulpmiddelenruil.

Vanuit de gedachte mensen met een beperking in Wijk bij Duurstede weer te laten participeren in de Wijkse samenleving en hun zelfredzaamheid verder te ontwikkelen is de Wijkse Loods ontstaan. Een groep professionals op het gebied van gezondheidszorg heeft De Wijkse Loods opgericht.

Mensen uit de gemeente Wijk bij Duurstede kunnen een beroep doen op De Wijkse Loods. Centraal staat dat er wordt gewerkt vanuit de leefwereld en de behoefte van de deelnemer (klant). Bij De Wijkse Loods gaat het altijd om maatwerk, het draait niet om het leveren van een product. Met deze manier van werken zijn deelnemer en uitvoerende medewerker altijd de spil in de hele zorgverlening.

banner_molen_logo1-wijkse-loods